การบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า

การบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า

"บริษัท บางกอกพัฒนา หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด" มีนโยบายเน้นการบริการหลังการขายให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง บริษัทเน้นการบริการท่านอย่างรวดเร็วและพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยทีมงานที่มีความชำนาญทางด้านหม้อแปลงไฟฟ้า รวมทั้งให้คำปรึกษาการเลือกใช้หม้อแปลงไฟฟ้าและดูแลรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างถูกวิธี และเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า บริษัทมีหม้อแปลงไฟฟ้าสำรองให้ใช้งานกรณีฉุกเฉิน หรือการนำหม้อแปลงไฟฟ้ามาซ่อมแซมทุกครั้งให้ลูกค้าสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ

การบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า

ทีมงานบริการ บริษัท บางกอกพัฒนา

กรองน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า

เปลี่ยนน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า

เปลี่ยนอุปกรณ์หม้อแปลงไฟฟ้า

ตรวจสอบน้ำมัน

ตรวจทดสอบ หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง - แรงต่ำ

ปักเสา พาดสาย แรงสูง - แรงต่ำโดยช่างผู้ชำนาญการโดยเฉพาะ

การกรองน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า

หากผลการตรวจสอบค่าความเป็นฉนวนได้ผลค่าเฉลี่ย BREAKDOWN ต่ำกว่ามาตรฐานทางบริษัทฯ ขอแนะนำให้ทำการกรองน้ำมันเพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ำมันให้กลับมามีคุณสมบัติพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยด้วยเครื่องกรองน้ำมันระบบสุญญากาศที่สามารถกรองสิ่งสกปรกตกค้างอยู่ภายในด้วยใส้กรองกระดาษที่มีความละเอียดสูง และแยกความชื้นที่ผสมอยู่ในน้ำมันออกด้วยเครื่อง VACUUM โดยในระหว่างการกรองน้ำมันจะต้องนำน้ำมันออกมาทดสอบเป็นระยะจนกว่าจะได้ค่าเฉลี่ย BREAKDOWN สูงกว่ามาตรฐาน และต้องกรองจนกว่าจะได้ค่าเฉลี่ยสูงสุดจึงหยุดการทำงานVisitors: 60,262