เลือกซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างไร

เลือกซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างไร (Transformer) หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สามารถเปลี่ยนขนาดแรงดันไฟฟ้าหรือขนาดของกระแสไฟฟ้าได้ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบและใช้งาน

ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีข้อมูลที่รอบด้านและใช้การพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจเลือกและสั่งซื้อเพื่อป้องกันปัญหายุ่งยากเกิดขึ้นในภายหลัง

แบ่งตามเฟสของระบบไฟฟ้า

1. หม้อแปลงไฟฟ้าเฟสเดียว (Single Phase Transformer) ใช้กับระบบไฟฟ้า 1 เฟส 3 สาย เช่น หม้อแปลงระบบจำหน่าย (Distribution Transformers) มี 4 ขนาดพิกัด คือ 10 kVA, 20 kVA, 30 kVA และ 50 kVA

2. หม้อแปลงไฟฟ้าสามเฟส (Three Phase Transformer) ใช้กับระบบไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย เช่น หม้อแปลงระบบจำหน่ายมีหลายขนาดพิกัด คือ 30 kVA, 50 kVA, 100 kVA, 160 kVA, 250 kVA, 315 kVA, 400 kVA, 500 kVA, 1000 kVA, 1250 kVA, 1500 kVA, 2000 kVA และ 2500 kVA


Visitors: 60,261