หม้อแปลงไฟฟ้า 2000 kVA

ประโยชน์ของการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า

การบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า

การบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นสิ่งสำคัญมาก เพื่อให้คงสภาวะปกติและยังทำให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น ในระบบฉนวนของหม้อแปลงไฟฟ้านั้นมีส่วน ประกอบหลักคือ น้ำมันฉนวน กระดาษฉนวน ซีล ยาง ฉนวนทองแดง โดยวัสดุเหล่านี้จะเสื่อมสภาพ เมื่อมีความชื้นน้ำ เขม่า สิ่งเจือปนอื่นๆ และก๊าซปะปนอยู่ซึ่งอาจ เป็นสาเหตุให้หม้อแปลงเสียหายหรือช๊อตระเบิดได้ ดังนั้นจึงควรทำการตรวจสอบสภาพ และบำรุงรักษาหม้อแปลงอย่างสม่ำเสมอ โดยทั่วไปควรจะบำรุงรักษาหม้อแปลงทุกๆ 6 เดือน เพื่อเป็นการลดค่าความเสียหายอีกทั้งยังทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจากการใช้งาน

วิธีตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าขั้นต้น

 

    1. SILICA-GEL (สารดูดความชื้น) หากเสื่อมคุณภาพจะเปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นสีชมพูหรือสีดำ ควรเปลี่ยนใหม่ทันที

    2. ถังอะไหล่น้ำมันหม้อแปลงมีระดับน้ำมันต่ำจะต้องเติมน้ำมันเพิ่ม

    3. อาร์คซิ่งฮอนชำรุด/บิดงอไม่ได้ระยะ (15.5 ซม.)

    4. ครีบระบายความร้อนสกปรก/รั่วซึม

    5. ถังหม้อแปลงขึ้นสนิม ผุ ชำรุด

    6. บุชชิ่งแรงสูง - แรงต่ำ บิ่น/แตก ชำรุด หรือมีฝุ่นเกาะหนาอาจเป็นตัวนำให้ไฟรั่วลงดิน ทำให้ไฟดับได้

    7. ขั้วต่อสายแรงสูง แรงต่ำที่บุชชิ่งหลวมหรือเกิดอ๊อกไซด์จะทำให้เกิดอาร์ค

    8. ซีลยางชำรุดทำให้น้ำมันไหลซึมออกมา

    9. ประเก็นฝาถังกรอบ/หมดสภาพหรือชำรุดน้ำมันจะไหลซึมออกมา

 

ระบบจำหน่าย (Distribution system)

 

หม้อแปลงไฟฟ้าที่ผู้ใช้งานทั่วไปใช้เพื่อจ่ายไฟจากการไฟฟ้าเข้าโรงงานอุตสาหกรรมหรือใช้ในเชิงพาณิชย์ส่วนมากจะเป็นระบบจำหน่าย เรามาทำความเข้าใจระบบจำหน่ายของการไฟฟ้ากันนะครับ

ระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

    1.ระบบจำหน่ายแรงดันสูง

        ระบบจำหน่ายของแรงดันสูงของ กฟภ. แบ่งเป็นพื้นที่ของการใช้งานมีรายละเอียดดังนี้

        1.1ระบบ 11 กิโลโวลต์ ระบบนี้ กฟภ. ใช้ก่อสร้างตามโครงการยันฮีระยะแรกในเขตจังหวัด อยุธยา,สิงห์บุรี,สระบุรี,เชียงใหม่,ลำพูน,ลำปาง แต่ในระยะต่อมาโหลดได้เพิ่มสูงขึ้นมาก และระยะทางไกลมากขึ้น ทำให้ระบบจำหน่ายแรงดันสูง 11 กิโลโวลต์ ไม่เหมาะสม จึงได้เปลี่ยนมาใช้ระบบ 22 กิโลโวลต์แทน คงเหลือใช้ระบบ 11 กิโลโวลต์ในพื้นที่อำเภอสัตหีบบางส่วนเท่านั้น

        1.2ระบบ 22 กิโลโวลต์ เป็นระบบที่ กฟภ.ใช้ส่วนใหญ่เกือบทั่วประเทศ ยกเว้นภาคใต้

        1.3 ระบบ 33 กิโลโวลต์ใช้ในระบบจำหน่ายทั้งหมดของภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดระนองลงไป

    2.ระบบจำหน่ายแรงดันต่ำ

        2.1 แรงดันต่ำ 400/230 ชนิดสามเฟส

        2.2 แรงดันต่ำ 460/230 ชนิดหนึ่งเฟส

 

ระบบจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง

 

    1.ระบบจำหน่ายแรงดันสูงมีค่า 12 และ 24 กิโลโวลต์

    2.ระบบจำหน่ายแรงดันต่ำจะเป็นระบบ 416/240 V ชนิดสามเฟส 480/240 V ชนิดหนึ่งเฟส

Visitors: 60,261